Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Kurser

 • Affärskommunikation och framställning av säljande texter 10p
 • Examensarbete 25p
 • Internationell handel 15p
 • Internationella transportsystem 20p
 • LIA 1 – Lärande i arbete 50p
 • LIA 2 – Lärande i arbete 80p
 • Logistik 25p
 • Logistikrätt 30p
 • Miljölogistik för långsiktig lönsamhet 15p
 • Praktisk försäljning och marknadsföring av logistiktjänster 30p
 • Spedition och kostnadseffektiva logistiklösningar 50p
 • Transportekonomi och kalkylering 20p
 • Transportation Terminology and Business English 10p
 • Tredjepartslogistik och affärsutveckling 20p

Senast uppdaterad 2018-01-31

Mer information

Mehrnaz Tabarsian
Tel.
 031-367 31 85
mehrnaz.tabarsian@educ.goteborg.se

Lisa Algestam
Tel. 031-367 31 80
lisa.algestam@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: Januari 2019

Antal platser: 35

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 september 2018.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHIA