Ansökan

Behörighet
Alla är välkomna att söka till utbildningen Terminalstyrning men för att vara behörig krävs att du har grundläggande behörighet för högskolestudier.

För att tillgodose branschens krav ställer utbildningen också höga krav på de sökandes förkunskaper då det annars inte är möjligt att uppnå målen på två år.
Godkänt betyg i Svenska B / Minst betyget E i Svenska 2 eller motsvarande kunskaper Godkänt betyg i Engelska B / Minst betyget E i Engelska 6 eller motsvarande kunskaper Godkänt betyg i Matematik B / Minst betyget E i Matematik 2 eller motsvarande kunskaper Godkänt betyg i Digitalt skapande 1/ Minst betyget E Digitalt skapande 1 eller motsvarande kunskaper

Till en ansökan ska dessutom betyg och övriga intyg av relevans bifogas för att styrka behörigheten.

Läs mer om behörighet, urval och antagning här.