Distributionsstyrning och ledarskap

Yrkeshögskoleutbildning, 200 YH-poäng

Vill du arbeta med distribution och logistik i en arbetsledande position? Är du intresserad av att utveckla lönsamma distributionslösningar och att leda personal? Då ska du söka in till denna utbildning, som påminner mycket om vår tidigare utbildning Terminalstyrning.

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som terminalansvarig, lageransvarig, e-handelslogistiker eller arbetsledare inom distribution, terminal och lager. Utbildningen ger praktiska och teoretiska kunskaper för att arbeta i arbetsledande position inom branschen. Du lär dig styra materialflöden och utforma distributionslösningar med lönsamhet. Du tränas i att leda personal och ansvara för en terminalverksamhet. Logistik, ledarskap, lagerekonomi och kännedom om terminalbranschens villkor varvas med arbetsrätt, arbetsmiljörätt och transporträtt.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som redan är yrkesverksam och vill gå vidare till en arbetsledande roll. Utbildningen läses på halvfart. Undervisningen är schemalagd en eftermiddag/kväll per vecka, samt ett fåtal lördagar. Kurserna är uppdelade i ämnesblock som läses efter varandra.

Eftersom utbildningen främst vänder sig till yrkesverksamma ingår ingen LIA/praktik. Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen.

Arbetsmarknad

Terminal-och lageransvariga  arbetar inom e-handeln, logistik- och speditionsföretag, distributionsterminaler, handelsföretag och producerande företag. Branschens efterfrågan på kvalificerad kompetens inom yrkesområdet är mycket stor. Anställningsgraden för examinerade från Yrgos transportutbildningar är mycket hög. Nästan 100 procent av de som tar examen arbetar i branschen inom sex månader efter avslutad utbildning.

Mer information

Håkan Martinsson
Tel: 070-374 04 81
hakan.martinsson@educ.goteborg.se

Emma Nilsson
Tel: 031-367 31 80
emma.j.nilsson@educ.goteborg.se

Om utbildningen

Längd: 80 veckor deltid

Start: 2 september 2019

Antal platser: 35

Ansökan: 1 februari – 15 maj

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Anmälningskod: YHDL

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.
Ansök