Finansiering

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd från CSN.

Kostnader för kurslitteratur, kopiering och utskrifter tillkommer. Avgifter till självkostnadspris tas ut för läromedel som skolan producerat. Läromedel/facklitteratur som vi själva inhandlat förmånligt säljs till reducerat pris.

Mer information

Håkan Martinsson
Tel: 070-374 04 81
hakan.martinsson@educ.goteborg.se

Sofie Norberg
Tel:
 031-367 31 80
sofie.norberg@educ.goteborg.se

Om utbildningen

Adress: Molinsgatan 23, Göteborg

Längd: 80 veckor deltid

Antal platser: 35

Start: 2 september 2019

Ansökan: Utbildningen har öppet för sen ansökan. Det innebär att vi behandlar din ansökan löpande och i mån av plats.

Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Anmälningskod: YHDL

Ansök