Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Ansökan

För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information om grundläggande behörighet.

SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPSKRAV

Minst betyg E i följande kurser från gymnasiet, Engelska 6, Samhällskunskap 1b och Svenska 2, eller motsvarande.

Minst betyg E i kurserna Logistik 1, Logistik 2 samt Transport och spedition, eller motsvarande. Dessa kurser kan ersättas med 2 års yrkeserfarenhet.

Saknar du arbetslivserfarenhet och de särskilda förkunskapskraven Logistik 1, Logistik 2 samt Transport och spedition, erbjuder vi en förutbildning inför utbildningsstart som ger dig särskild behörighet. Du ansöker automatiskt till förutbildningen genom att ansöka till utbildningen.

URVAL

Urval görs med utgångspunkt från betyg, samt skriftliga tester i svenska och engelska. De skriftliga testerna genomförs under maj-juni och tar cirka en halv dag i anspråk. Behöriga sökande får kallelse per e-post före aktuellt testtillfälle.

Läs mer om antagning, urval och antagning här.

Söker till oss gör du via vår webbansökan

Senast uppdaterad 2018-04-04

MER INFORMATION

Anna Karlsson
Tel. 031-367 31 83
anna.karlsson@educ.goteborg.se

Lisa Algestam
Tel. 
031-367 31 80
lisa.algestam@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: 3 september 2018

Antal platser: 34

Ansökan: vår webbansökan öppnar den 1 februari 2019.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHISM

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.