Ansökan

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information om grundläggande behörighet.

SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPSKRAV

Särskilda förkunskapskrav från Handels- och administrationsprogrammet.

Minst betyg E i Logistik 1, Logistik 2 och Transport och spedition eller motsvarande. Dessa kurser kan ersättas med två års yrkeserfarenhet.

OBS! De särskilda förkunskapskraven kan även ersättas med en behörighetsgivande förutbildning som anordnas av skolan två veckor före utbildningsstart. Den som genomgår förutbildningen med godkänt resultat antas till utbildningen.

Läs mer om ansökan, urval och antagning.

URVAL

Om det är fler behöriga sökande än antalet beviljade platser genomförs ett urval.

Urval görs med utgångspunkt från betyg och skriftliga tester i svenska. De skriftliga testerna genomförs under maj och tar cirka en halv dag i anspråk. Behöriga sökande får kallelse per e-post före aktuellt testtillfälle.

Söker till oss gör du via vår webbansökan

MER INFORMATION

Sandra Andersson
Tel:
 031-367 31 85
sandra.andersson@educ.goteborg.se

Sofie Skoog
Tel: 031-367 31 80
sofie.skoog@educ.goteborg.se

 

OM UTBILDNINGEN

Adress: Molinsgatan 23, Göteborg

Längd: 80 veckor heltid

Antal platser: 35

Start: September 2019

Nästa start: September 2020

Ansökan: Ansökan för starten 2019 är avslutad. Nästa ansökningsperiod startar 1 februari 2020.