Logistik och transportledning

Yrkeshögskoleutbildning, 300 YH-poäng

Är du en ordningsam person med koll på läget? Vill du ha en arbetsledande position, där du planerar och samordnar transportuppdrag?

Transportledarens arbete går ut på att planera transporter så att de blir så effektiva och lönsamma som möjligt. Transportledare kan arbeta på transport- och speditionsföretag, på distributionsavdelningar eller hos tillverkande industriföretag. I rollen ingår mycket kontakt med kunder och yrkesförare. Transportledare har en arbetsledande roll.

Utbildningen ger de praktiska och teoretiska kunskaper som behövs i arbetsledande position inom branschen. Logistik, transportekonomi, transporträtt och kännedom om transportbranschens villkor varvas med datorövningar i transportplanering. Det ingår även kontinuerliga besök på ledande företag i branschen, samt gästföreläsningar av aktiva transportledare.

Under utbildningen lär du dig att planera och samordna transportuppdrag med hjälp av planeringssystem samt att utföra lönsamhetsberäkningar. Du tränar upp din kommunikationsförmåga och lär dig förhandlingsteknik.

Utbildningen ger dig yrkesspecifik kompetens för befattningar med kvalificerade uppgifter inom transport- och logistikområdet som transportledare och trafikplanerare.

Yrkesroller som denna utbildning leder till är bland annat transportledare, transportplanerare, transportsamordnare och logistiker.

En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd praktik, så kallad LIA (Lärande i Arbete). LIA är fördelaktigt för alla parter. Som studerande får du prova på speditionsbranschen och får möjlighet att fundera på alternativa framtida arbetsgivare. Du får tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiskt arbete, vilket ger mycket stora möjligheter att efter avslutad utbildning gå direkt in i arbete.

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

ARBETSMARKNAD

Utbildningens innehåll styrs av aktuella kompetenskrav i arbetslivet, vilket innebär att utbildningen är branschanpassad och aktuell.

Anställningsgraden för examinerade från utbildningen Logistik- och transportledning är mycket hög. 100 % av de som tar examen från denna utbildning arbetar inom branschen inom sex månader efter avslutad utbildning.

MER INFORMATION

Robert Hernquist
Tel:
 031-367 31 85
robert.hernquist@educ.goteborg.se

Emma Nilsson
Tel: 031-367 31 80
emma.j.nilsson@educ.goteborg.se

OM UTBILDNINGEN

Längd: 60 veckor heltid

Start: September 2019

Antal platser: 34

Ansökan: Ansök 1 februari – 15 maj via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Anmälningskod: YHLT

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Ansök