Ansökan

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information om grundläggande behörighet.

SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPSKRAV

Särskilda förkunskapskrav från Handels- och administrationsprogrammet.

Minst betyg E i Logistik 1, Logistik 2 och Transport och spedition eller motsvarande. Dessa kurser kan ersättas med två års yrkeserfarenhet.

OBS! De särskilda förkunskapskraven kan även ersättas med en behörighetsgivande förutbildning som anordnas av skolan två veckor före utbildningsstart. Den som genomgår förutbildningen med godkänt resultat antas till utbildningen.

Läs mer om ansökan, urval och antagning.

URVAL

Om det är fler behöriga sökande än antalet beviljade platser genomförs ett urval.

Urval görs med utgångspunkt från betyg och skriftliga tester i svenska. De skriftliga testerna genomförs under maj och tar cirka en halv dag i anspråk. Behöriga sökande får kallelse per e-post före aktuellt testtillfälle.

Söker till oss gör du via vår webbansökan

MER INFORMATION

Robert Hernquist
Tel:
 031-367 31 85
robert.hernquist@educ.goteborg.se

Sofie Norberg
Tel: 031-367 31 80
sofie.norberg@educ.goteborg.se

 

OM UTBILDNINGEN

Längd: 60 veckor heltid

Start: September 2019

Antal platser: 34

Ansökan: Ansök 1 februari – 15 maj via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Anmälningskod: YHLT

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Ansök