Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Samarbetspartners

Utbildningen är utvecklad i samarbete med företag som är verksamma både regionalt och nationellt.

I ledningsgruppen för utbildningen ingår branschrepresentanter för logistik-, åkeri- och transportförmedlingsföretagen samt detaljhandeln. Bland dessa kan nämnas:

 • Axfood
 • Schenker Dedicated Services
 • HML
 • Viavest
 • SCT
 • Fraktkedjan
 • Schakt i Väst
 • Ancotrans
 • Sveriges Åkeriföretag
 • Ragn-Sells
 • Swerock

Senast uppdaterad 2018-01-31

MER INFORMATION

Mehrnaz Tabarsian
Tel. 031-367 31 85
mehrnaz.tabarsian@educ.goteborg.se

Lisa Algestam
Tel. 031-367 31 80
lisa.algestam@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 60 veckor heltid

Start: 3 september 2018

Antal platser: 34

Ansökan: vår webbansökan öppnar den 1 februari 2019.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHLT

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.