Lokförare

Yrkeshögskoleutbildning, 220 YH-poäng

Utbildningen ger dig yrkesspecifik kompetens för att arbeta som lokförare. Utbildningen till lokförare ligger inom yrkeshögskolan och är en mycket populär utbildning. En förklaring till detta är att det råder stor efterfrågan på lokförare.

Utbildningen genomförs av TCC. Klicka här för mer informaion.

Utbildningen leder till kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

ARBETSMARKNAD

Efter godkänd utbildning kan du söka anställning som lokförare. Anställningen inleds med en företagsspecifik internutbildning. Utbildningens längd varierar, vanligtvis 4-16 veckor, och genomförs av den tågoperatör där du anställts.

Enligt AMS bedömning finns under de närmaste åren ett stort behov av att anställa lokförare, bland annat beroende på hög medelålder bland lokförare. Aktörerna i branschen gör samma bedömning.

MER INFORMATION

Jens Fredriksson
Tel. 
070-535 91 77
jens@tcc.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 44 veckor heltid

Antal platser: 26

Ansökan:
www.lokforarutbildning.se