Ansökan

Alla är välkomna att söka till utbildningen Lokförare men för att vara behörig krävs att du har grundläggande behörighet.

Viktigt att tänka på:
1. Betyg från gymnasieutbildning (eller motsvarande) och CV bifogas med din ansökan. TCC saknar möjlighet att hämta betyg från centrala databaser. Du måste bifoga minst ett betyg/intyg, för att få en inloggningskod till förtestet.
Det är svårt att bli antagen till utbildningen om du helt saknar betyg. Läs mer under behörighetskrav.

2. För att din ansökan ska behandlas måste den vara KOMPLETT, dvs både betyg och CV ska bifogas ansökan. I bifogade betyg måstedet framgå att du har godkända betyg i engelska, matematik och svenska / svenska som andra språk (SAS1), annars får du inte göra den avslutande psykologdelen i den yrkespsykologiska bedömningen (Har du gått en äldre 2 årig gymnasieutbildning och har ett avgångsbetyg är du behörig utan att ha betyg i alla tre ämnena). Komplettering av din ansökan skickas till tcctestmail@tcc.se.

3. Slutar du gymnasiet  i juni och inte har något slutbetyg när du ansöker, ska du i ansökan bifoga de betyg du hittills fått och komplettera ansökan med ditt slutbetyg senast den 16 juni. Kompletteringar skickas till tcctestmail@tcc.se .

4. Yrkeserfarenhet ger max 5 meritpoäng. Yrkeserfarenhet på heltid ger 1 poäng per år och max 5 års erfarenhet räknas. Deltid, minimum 50% tjänstgöringsgrad, ger 0,5 poäng per år. Endast sammanhängande perioder om mer än 6 månader räknas. Gäller tjänstgöring på både hel- och deltid.  All yrkeserfarenhet, oavsett bransch, räknas.

OBS! Du ska komplettera din ansökan med intyg om yrkeserfarenhet EFTER det att du har blivit rekommenderad i den yrkespsykologiska bedömningen. Du får information om detta när det blir aktuellt..

5. Högskoleprov eller högskoleutbildningar ger ingen särskild prioritering.

6. När du bifogat betyg (intyg) samt CV får du automatiskt en inloggningskod till ett förtest. Du får samtidigt instruktioner om vad du bör tänka på när du gör förtestet.

7. Du ska svara på förtestet inom en vecka. Du får efter avslutat test ett automatiskt mejlsvar om hur det har gått för dig.

8.. Sedan du klarat förtest prövas behörigheten. Obehöriga får via mejl avslag på sin ansökan.

9. Du blir inbjuden till fortsatta urval på den studieort som du har sökt i första hand. Inbjudan skickas ut 2-3 veckor innan testdagen.

Vill du ändra ditt förstahandsval ska du skicka ett mejl tilltcctestmail@tcc.se.

10. Klarar du kraven även i det fortsatta urvalet bokas du in för den avslutande yrkespsykologiska bedömningen.

11. Sedan den yrkespsykologiska bedömningen avslutats prioriteras de sökande som rekommenderats av testande psykolog. Utgångspunkten är de faktorer som enligt Transportstyrelsen ska bedömas. En lista över de sökandes prioritering/rangordning i den yrkespsykologiska bedömningen inklusive ev meritpoäng från yrkeserfarenhet presenteras för ledningsgruppen.

12. Ledningsgruppen för utbildningen fattar beslut om antagning .

13. Antagningsbesked samt information om den obligatoriska läkarundersökningen skickas ut. Reserver får besked om vilken reservplats de har.

14. Rekryteringen avslutas normalt två månader innan kursstart.

Se mer information här.

MER INFORMATION

Jens Fredriksson
Tel. 
070-535 91 77
jens@tcc.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 44 veckor heltid

Antal platser: 26

Ansökan:
www.lokforarutbildning.se