Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Kurser

Se mer information här.

Senast uppdaterad 2016-01-05

MER INFORMATION

Johnny Lüppert
Tel. 
070-366 65 11
johnny@tcc.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 60 veckor heltid

Antal platser: 26

Ansökan görs via:
www.lokforarutbildning.se