Ansökan

Alla är välkomna att söka till utbildningen Transportinköp och transportplanering men för att vara behörig krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

De särskilda förkunskaperna är minst betyget Godkänd i Svenska B, Engelska B, Matematik A eller motsvarande samt god datakompetens.

Kurserna och betygskraven i det särskilda förkunskapskraet ovan motsvarar minst betyget E/Godkänt i följande kurser från det nya gymnasiet: Svenska 2, Engelska 6, Matematik 1 b eller c, samt god datorvana.

Dessutom minst betyget E/Godkänt i Logistik 1, Logistik 2 samt Transport och spedition från Handelprogrammet, alternativt minst betyget E (godkänd) i Lageradministration och terminallogistik, Lagerprocesser samt Logistik 1 från Fordonsprogrammet. OBS! Dessa kurser kan ersättas med yrkeserfarenhet (minst 2 års arbete).

Läs mer om behörighet, urval och antagning här.

Urval bland behöriga sökande sker utifrån betyg, yrkeserfarenhet, tester i engelska, Excel och matematik samt genom muntligt rollspel. Några platser erbjuds sökande i fri kvot, d.v.s. att undantag kan göras från behörighets- kraven. Skriftliga och muntliga tester genomförs under maj-juni och tar cirka en halv dag i anspråk. Behöriga sökande får kallelse per e-post före aktuellt testtillfälle.

OBS! Viktiga datum att komma ihåg:
Ni som är behöriga kommer själva att få anmäla er till skriftliga tester.
Ni kommer att få ett mail den 24/4 med en bifogad länk till ett anmälningsformulär. Sista svarsdag är den 28/4.
Testerna kommer att ske i maj.