Kurser

 • Affärs- och transporträtt 30p
 • Engelskt yrkesspråk 10p
 • Examensarbete 25p
 • Förhandlingsteknik 10p
 • Inköpsekonomi och kalkylering 30p
 • Inköpsprocesser och upphandling 20p
 • Ledarskap och transportstyrning 15p
 • Logistik och flödesoptimering 30p
 • Lärande i arbete 1 50p
 • Lärande i arbete 2 80p
 • Miljö- och kvalitetssystem 15p
 • Presentation och affärskommunikation 10p
 • Transportinköp 25p
 • Transportplanering 30p
 • Transportregler och godshantering 20p