Samarbetspartners

Utbildningen är utvecklad i samarbete med företag i regionen. I ledningsgruppen för utbildningen ingår branschrepresentanter för logistik-, åkeri- och transportförmedlingsföretagen samt detaljhandeln, bl.a. Axfood, DB Schenker, HML, Viavest, SCT, Fraktkedjan, Schakt i Väst, Ancotrans och Sveriges Åkeriföretag.