Transporträtt och digitala dokument för speditörer och logistiker

9 veckor Deltid Startar oktober 2020

En kort YH-utbildning på distans för dig som är yrkesverksam och behöver kompetensutveckling inom transporträtt i en digital miljö. Utbildningen är kostnadsfri och du läser den parallellt med ditt arbete.

Utbildningen ger dig uppdaterade och fördjupade kunskaper om de regler, lagar, konventioner, avtal och dokument som styr internationella transporter. Du får kunskaper om och praktiska färdigheter i att hantera digitala transporträttsliga dokument. Utbildningen ger även praktiskt tillämpbara kunskaper om och färdigheter i att hantera claims (reklamationer) på ett juridiskt korrekt sätt.

Genom utbildningen lär du dig att utforma offerter på ett fackmässigt sätt. Vidare lär du dig att utfärda, använda och tolka de relevanta frakthandlingar och dokument som används vid internationella logistik- och speditionsuppdrag. Du får även aktuella och fördjupade kunskaper om de olika regelverkens transporträttsliga betydelse för att kunna arbeta internationellt med export och import inom alla transportslag.

Innehåll

Utbildningen omfattar följande moment:

 • Regler, lagar, konventioner, avtal och dokument som är vanligt förekommande inom transportnäringen
 • Digitaliseringens påverkan av transporträttsliga dokument
 • Digitala avtal och dokument – transporträttslig juridisk innebörd
 • Miljölagstiftning, avtals- och köprätt, särskild transportlagstiftning, leveransvillkor, skadestånd och försäkringar
 • Praktisk användning av transportbranschens dokument, såsom fraktsedlar, konossement (B/L) och försäkringsvillkor
 • Miljöregler och lagar, NSAB 2015, Incoterms 2020, CMR, VTL, Alltrans och försäkringsvillkor
 • Sjörätt med betoning på lagrum, parternas roller, ansvarsfördelning och skadestånd

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen är flexibel och tillåter dig att styra över din egen tid och lärandeprocess. Undervisningen är webbaserad och stöd tillhandahålls löpande av handledare. Webbundervisningen kompletteras med två fysiska träffar. Uppdatering: De fysiska träffarna utgår på grund av risk för smittspridning. All undervisning sker digitalt.

Under utbildningen varvas teoriavsnitt med praktisk träning, ämnesövergripande projekt samt autentiska problemställningar som speglar yrkeslivet. Gästföreläsare inom olika specialistområden kommer vara inslag i undervisningen.

Digitalt kursmaterial och läromedel finns samlade i Yrgos lärplattform. Det finns även tillgång till chattfunktion, e-post och diskussionsforum samt möjlighet för studerande att interagera.

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till yrkesaktiva som behöver fördjupa, bredda eller komplettera sina kunskaper inom transporträtt i en digital miljö.

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

 • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
 • Minst 1 års erfarenhet av arbete inom spedition, transportplanering, logistik eller motsvarande.

Så ansöker du

Du ansöker direkt på webben via vårt ansökningssystem. Ansökan öppnar den 1 september.

Bifoga följande dokument till din ansökan:

 • Kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade
 • Arbetsintyg