Välfärdsteknik – kognitiva funktionshinder

12 veckor Deltid Startar september 2020

En kort YH-utbildning på distans för dig som är yrkesverksam och behöver kompetensutveckling inom välfärdsteknologi för att kunna möta behov hos individer med kognitiva funktionshinder. Utbildningen är kostnadsfri och du läser den parallellt med ditt arbete.

Vi anordnar utbildningen i samarbete med Campus Roslagen, som erbjuder studieplatser och uppkoppling för dig som vill studera på plats eller i grupp i Norrtälje.

Innehåll

Utbildningens syfte är att utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna använda välfärdsteknologi för att möta behov hos individer med kognitiva funktionshinder. Vidare får du kunskaper om välfärdsteknik som ett verktyg i att effektivisera din yrkesutövning. Utbildningen ger kunskap om tillämpningsområden, möjligheter, risker och komplikationer vid användning av välfärdsteknik som arbetssätt.

Efter fullföljd utbildning ska du ha utvecklat dina kunskaper och färdigheter i välfärdstekniska arbetssätt som främjar individens rätt till sin kommunikation, självständighet och delaktighet. Du får färdigheter i att välja metoder, förhållningssätt och hjälpmedel som grundar sig på evidensbaserad kunskap. Dessutom får du kunskap om vilken värdegrund som verksamheten verkar i och om yrkesetik kopplat till användning av välfärdsteknik.

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen är flexibel och tillåter dig att styra över din egen tid och lärandeprocess. Undervisningen är webbaserad och stöd tillhandahålls löpande av handledare. Undervisningen består av en mix av föreläsningar, gruppdiskussioner, inlämningsuppgifter och seminarium. Gästföreläsare inom olika områden kommer vara inslag i undervisningen.

Några tillfällen kommer att vara schemalagda syfte att öka kunskapsinlärningen och kunskapsutbytet mellan kursdeltagarna. I övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in och du kan ta del av undervisningen när det fungerar för dig. Detta upplägg underlättar för dig som är yrkesverksam och har oregelbundna arbetsscheman och möjliggör det livslånga lärandet.

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till yrkesaktiva som behöver fördjupa, bredda eller komplettera sina kunskaper inom välfärdsteknologi kopplat till behov hos individer med kognitiva funktionshinder.

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

Så ansöker du

Du ansöker direkt på webben via vårt ansökningssystem.

Bifoga följande dokument till din ansökan:

  • Kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade
  • Arbetsintyg