Vård och omsorg

Vill du utvecklas i din yrkesroll och arbeta med metod och kvalitetsutveckling inom vård, omsorg eller arbeta med kvalificerat funktionsstöd? Eller vill du växla karriär mot medicinsk fotvård? Vi erbjuder utbildningar för dig som har en grundutbildning inom vård och omsorg eller funktionshinder. I samtliga våra utbildningar löper det hälsofrämjande perspektivet som en röd tråd. Här ges du möjlighet att utveckla specialistkunskaper inom respektive fält.

Efterfrågan på personal med specialistkompetens inom vård och omsorg växer. Det finns ett stort behov ute i verksamheten av att anställa personal som, förutom att ha en fördjupad kompetens inom verksamhetsfältet, även kan arbeta med kvalitetsarbete, samordning, metodutveckling och handledning på individ grupp och organisationsnivå. Inom medicinsk fotvård är flertalet yrkesverksamma egenföretagare vilket du förbereds för under utbildningstiden. I samtliga våra utbildningar får du möjlighet att utveckla dina entreprenöriella kompetenser såsom kreativitet, nytänkande och problemlösningsförmåga.

Reception

Tel: 031 – 367 31 00