Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Ansökan

Grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper:

Godkända betyg från kurserna,
Vård och omsorg 1 200 p, Vård och omsorg 2 150 p, Hälsopedagogik 100 p, Etik och människans livsvillkor 100 p, Medicin 1 150 p, Psykiatri 1 100 p, Specialpedagogik1 100 p, Svenska 1/Svenska som andra språk 1 100 p, Psykologi 1 50 p, Samhällskunskap 1a1 50 p, eller motsvarande Kurser/utbildning eller kunskaper.

Godkända betyg i kurserna Svenska (SV1201/SVESVE01 ) och Engelska (ENG1201/ENGENG05) eller Matematik (MA1201/MATMAT01a,b,c) eller
motsvarande kunskaper.

Avseende utb. i äldre kurser utgår vi i från SKOLFS 2011:196 om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner.

Urval av de sökande baseras på betyg.

Läs mer om behörighet, urval och antagning här.

Söker till oss gör du via vår webbansökan.

Senast uppdaterad 2017-02-27

MER INFORMATION

Barbro Ek
Tel: 
031-367 32 38
barbro.e.ek@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 60 veckor heltid

Start: Preliminärt augusti 2019

Antal platser: 26

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.