Kurser

  • Examensarbete 25
  • Företagsekonomi 25
  • Grundläggande fotterapi 60
  • Lärande i arbete 1. 20
  • Lärande i arbete 2. 30
  • Medicinsk fotterapi 65
  • Tillämpad fotterapi 60
  • Vårdpedagogik 15

MER INFORMATION

Barbro Ek
Tel:
0722-12 13 04
barbro.e.ek@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 60 veckor heltid

Start: Preliminärt augusti 2019

Antal platser: 26

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.