Ansökan

Grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper:

Godkända betyg från kurser i vård och omsorgsprogrammet, Vård och omsorg 1 100 p och Vård och omsorg 2 150 p,Hälsopedagogik 100 p, Etik och människans livsvillkor 100 p, Medicin 1 150 p, Psykiatri 1 100 p,
Specialpedagogik1 100 p, Svenska 1/Svenska som andra språk 1 100 p, Psykologi 1 50 p,
Samhällskunskap 1a1 50 p, samt specialpedagogik 2 100 p, samhällsbaserad psykiatri 100p, aktivitets ledarskap 100p sammanlagt totalt 1400p eller motsvarande Kurser/utbildning eller kunskaper.

eller

Godkända betyg från kurser i Barn och fritidsprogrammet, Skapande verksamhet 100 p, Människors miljöer 100 p, Svenska 1 /Svenska som andraspråk 1,100 p, Pedagogiskt ledarskap 100 p, Barns lärande och växande 100 p, Specialpedagogik 1 100 p, Hälsopedagogik 100 p, Kost och Hälsa 100 p, Naturkunskap 1a1 50 p, Pedagogiskt arbete 200 p, Pedagogiska teorier och praktiker 100 p, Samhällskunskap 1a150 p, Naturguidning 100 p sammanlagt totalt 1400p eller motsvarande Kurser/utbildning eller kunskaper.

Godkända betyg i kurserna Svenska (SV1201/SVESVE01) och Engelska (EN1201/ENGENG05)
eller Matematik (MA1201/MATMAT01a,b,c) eller motsvarande kunskaper

1 års relevant yrkeserfarenhet på heltid inom funktionshinderverksamhet som stödassistent, habiliteringspersonal, elevassistent, personlig assistent, boendestödjare eller motsvarande.

Avseende utb. i äldre kurser utgår vi i från SKOLFS 2011:196 om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner.

Urval bland de sökande baseras på betyg och arbetslivserfarenhet.

Läs mer om behörighet, urval och antagning här.

Söker till oss gör du via vår webbansökan

MER INFORMATION

Ann-Sofie Liljeäng, utbildningsledare
Tel: 072-255 87 00
ann-sofie.liljeang@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Adress: Molinsgatan 23, Göteborg

Längd: 73 veckor deltid. Teoriperioder en dag/vecka. LIA-perioder heltid. Omfattning 7 veckor.

Antal platser: 30

Start: Preliminärt augusti 2020

Ansökan: Nästa ansökningsperiod startar 1 februari 2020.