Kurser

  • Individanpassat vardagsstöd och social dokumentation 45
  • Lärande i arbetet 35
  • Livskvalitet och etik 20
  • Vägledare i arbetsgrupper 35
  • Individuellt stöd och socialt nätverk i arbetslivet 30
  • Pedagogiska perspektiv i socialt arbete 25
  • Examensarbete i socialt arbete 10

MER INFORMATION

Ann-Sofie Liljeäng, utbildningsledare
Tel: 072-255 87 00
ann-sofie.liljeang@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Adress: Molinsgatan 23, Göteborg

Längd: 73 veckor deltid. Teoriperioder en dag/vecka. LIA-perioder heltid. Omfattning 7 veckor.

Antal platser: 30

Start: Preliminärt augusti 2020

Ansökan: Nästa ansökningsperiod startar 1 februari 2020.