Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Samarbetspartners

Utbildningen genomförs av Göteborgs Stad Utbildning i samarbete med stadsdelsförvaltningarna i Göteborgs Stad, Svenska Kommunalarbetarförbundet, Vision och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Senast uppdaterad 2017-02-09

MER INFORMATION

Barbro Göteson
Tel: 
0728-56 72 87
barbro.goteson@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 73 veckor deltid. Teoriperioder en dag/vecka. LIA-perioder heltid. Omfattning 7 veckor.

Start: Preliminärt augusti 2019

Antal platser: 30

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.