Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Finansiering

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Senast uppdaterad 2017-02-09

Mer information

Barbro Göteson
Tel: 0728-56 72 87
barbro.goteson@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 72 veckor deltid. Teoriperioder en dag/vecka. LIA-perioder heltid. Omfattning 8 veckor.

Start: våren 2019

Antal platser: 30

Ansökan: September 2018

Anmälningskod: YHAKUT

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.