Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård (distans)

Yrkeshögskoleutbildning, 200 YH-poäng, deltid

En tvåårig distansutbildning på deltid som ger dig fördjupade kunskaper och kompetenser inom anestesi, operation och intensivvård. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård till patienter, anhöriga och närstående. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom verksamhetsfältet. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.

Utbildningen ger dig också möjligheter att arbeta med förbättringsarbete, samordning och handledning – inom och mellan enheter.

Studieupplägg

Utbildningen går på distans med fyra-fem fysiska träffar per termin. Varje träff är två-tre dagar lång. Varje vecka har vi webbinarium och/eller handledning på fasta tider. Du behöver tillgång till dator och internetuppkoppling. De program vi använder är Skype och Google meet.

Arbetsmarknad

Sjukvårdens anestesi-, operations- och intensivvårdsavdelningar har ett stort behov av undersköterskor med specialistkompetens inom området.

Om utbildningen

Adress: Utbildningen går på distans med fyra-fem obligatoriska platsträffar på Molinsgatan 23, Göteborg

Längd: 72 veckor deltid, inklusive 8 veckor LIA/praktik heltid.

Antal platser: 30

Start: Vecka 3, januari 2020

Ansökan: Öppen för sen ansökan. Förbered genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Ansök

Mer information

Ann-Sofie Liljeäng
Tel: 072-255 87 00
ann-sofie.liljeang@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00