Kurser

  • Lagstiftning, organisation, dokumentation, kvalitetsledning 20
  • Personcentrerad vård/ hälsofrämjande perspektiv 30
  • Kommunikation, Handledning och pedagogik 20
  • Barn och ungdomars utveckling 15
  • Barnsjukvård, Sjukdomar och funktionsnedsättningar 50
  • LIA 1, 8 veckor 40
  • Examensarbete

Mer information

Ann-Sofie Liljeäng
Tel: 072-255 87 00
ann-sofie.liljeang@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Adress: Molinsgatan 23, Göteborg

Längd: 72 veckor deltid, inklusive 8 veckor LIA/praktik heltid

Antal platser: 30

Start: September 2019

Nästa start: Preliminärt september 2020

Ansökan: Ansökan för starten 2019 är avslutad. Nästa ansökningsperiod startar 1 februari 2020.