Specialistutbildad undersköterska inom gerontologi, geriatrik, demens och rehabilitering

Yrkeshögskoleutbildning, 200 Yh-poäng Deltid

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och kompetenser inom vård och omsorg om äldre med tyngdpunkt på gerontologi, geriatrik demens och rehabilitering. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård och omsorg. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom vård- och omsorgskedjan. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.

Utbildningen ger dig också möjligheter att fungera som projektledare, samordnare och handledare inom vård och omsorg.

ARBETSMARKNAD

Framtidens vård och omsorg om äldre har ett stort behov av undersköterskor med specialistkompetens. Arbetsområdena ligger inom öppen vården, sluten vården, särskilda boenden, hemtjänst, hemvård, förebyggande verksamheter samt anhörigstödsverksamheter och komhem-team.

MER INFORMATION

Barbro Göteson
Tel: 
0728-56 72 87
barbro.goteson@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 74 veckor, deltid. Teoriperioder en dag/vecka. LIA-perioder heltid. Omfattning 6 veckor

Start: Preliminärt augusti 2019

Antal platser: 30

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.