Ansökan

Antagningskrav

För att kunna bli antagen till en yrkeshögskoleutbildning behöver du uppfylla kraven för grundläggande behörighet. Det innebär övergripande att du

  1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven under punkt 1
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Mer information om grundläggande behörighet.

Du behöver också ha godkända betyg från följande kurser (eller motsvarande kunskaper):

Vård och omsorg 1200 p och Vård och omsorg 2150 p, Hälsopedagogik 100 p, Etik och människans livsvillkor 100 p, Medicin 1150 p, Psykiatri 1100 p, Specialpedagogik 1100 p, Svenska 1/Svenska som andra språk 1100 p, Psykologi 150 p, Samhällskunskap 1a 150 p, äldres hälsa och livskvalitet 200 p samt Vård och omsorg vid demenssjukdom 10 p. Sammanlagt totalt 1400 p eller motsvarande kurser/utbildning eller kunskaper.

Godkända betyg i kurserna Svenska (SV1201/SVESVE01) och Engelska (EN1201/ENGENG05) eller motsvarande kunskaper.

Du måste också ha minst ett års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska, eller motsvarande.

Avseende utbildning i äldre kurser utgår vi i från SKOLFS 2011:196 om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner.

Urval bland de sökande baseras på betyg, yrkeserfarenhet och särskilt prov.

Läs mer om behörighet, urval och antagning här.

 

MER INFORMATION

Ann-Sofie Liljeäng
Tel: 072-255 87 00
ann-sofie.liljeang@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Adress: Molinsgatan 23, Göteborg

Längd: 74 veckor deltid, inklusive 6 veckor LIA/praktik heltid.

Antal platser: 30

Start: Augusti 2019

Nästa start: Augusti 2020

Ansökan: Ansökan för starten 2019 är avslutad. Nästa ansökningsperiod startar 1 februari 2020.