Kurser

  • Demens 25 p
  • Rehab/funktionsbevarande omsorg 25 p
  • Gerontologi/Geriatrik 30 p
  • Vårdpedagogik och handledning 30 p
  • Organisation och ledarskap 20 p
  • Examensarbete 20 p
  • Lärande i arbete 1, 20 p
  • Lärande i arbete 2, 10 p
  • Lagstiftning, värdegrund och dokumentation 20p

MER INFORMATION

Barbro Göteson
Tel: 
0728-56 72 87
barbro.goteson@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 74 veckor, deltid. Teoriperioder en dag/vecka. LIA-perioder heltid. Omfattning 6 veckor

Start: Preliminärt augusti 2019

Antal platser: 30

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.