Kurser

  • Demens 25 p
  • Rehab/funktionsbevarande omsorg 25 p
  • Gerontologi/Geriatrik 30 p
  • Vårdpedagogik och handledning 30 p
  • Organisation och ledarskap 20 p
  • Examensarbete 20 p
  • Lärande i arbete 1, 20 p
  • Lärande i arbete 2, 10 p
  • Lagstiftning, värdegrund och dokumentation 20p

MER INFORMATION

Ann-Sofie Liljeäng
Tel: 072-255 87 00
ann-sofie.liljeang@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Adress: Molinsgatan 23, Göteborg

Längd: 74 veckor deltid, inklusive 6 veckor LIA/praktik heltid.

Antal platser: 30

Start: Augusti 2019

Nästa start: Augusti 2020

Ansökan: Ansökan för starten 2019 är avslutad. Nästa ansökningsperiod startar 1 februari 2020.