Undersköterska/Stödassistent med specialistkompetens inom välfärdsteknologi

Yrkeshögskoleutbildning, 100 YH-poäng

Har du ett intresse för teknik som du vill kombinera med ditt jobb som undersköterska eller stödassistent? Digital välfärdsteknik kan förbättra livskvaliteten för många människor och den här ettåriga utbildningen ger dig kompetens att handleda vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga i det viktiga förändringsarbetet.

Digital teknik har stor potential att förbättra livskvaliteten för äldre människor och människor med funktionsnedsättning. Digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera, appar och interaktiva skrivtavlor är exempel på teknik som kan öka trygghet, delaktighet och självständighet.

Framtidens vård och omsorg kommer att behöva fler medarbetare som har kunskap om välfärdsteknologi. Som specialistutbildad undersköterska eller stödassistent får du en viktig roll i att implementera nya arbetssätt och hitta nya användningsområden för digital teknik.

Arbetsmöjligheterna finns främst inom öppen- eller slutenvården, särskilt boende, hemtjänsten, hemsjukvård, förebyggande- eller daglig verksamhet, boendestöd och komhem-team.

Om utbildningen

Under utbildningen får du lära dig om olika typer av välfärdsteknologi och hur teknik och nya arbetssätt kan bidra till ökad trygghet och delaktighet. Du ska bland annat kunna identifiera digitala lösningar som kan bidra till ökad livskvalitet.

Att introducera ny teknologi kräver även pedagogisk färdighet. Under utbildningen får du lära dig metoder för att kunna handleda vård- och omsorgstagare, anhöriga och personal. Vi lägger stor vikt på att du ska kunna arbeta i och samverka med tvärprofessionella team.

Den etiska aspekten av välfärdsteknologi är viktig, och under utbildningen får du kunskap om de lagar och regler som gäller, vilka etiska frågeställningar som finns och hur du själv kan göra etiska bedömningar.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är ettårig och går på halvfart (50 procent). Undervisningen består av föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Vi har en schemalagd skoldag i veckan, resten av tiden lägger du på självstudier.

Observera att utbildningen inte innehåller någon LIA/praktik.

Om utbildningen

Adress: Molinsgatan 23, Göteborg

Längd: 40 veckor deltid

Antal platser: 30

Start: Vecka 3, januari 2020

Ansökan: Öppen för sen ansökan. Förbered genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Ansök

Mer information

Ann-Sofie Liljeäng
Tel: 072-255 87 00
ann-sofie.liljeang@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00