Undersköterska/Stödassistent med specialistkompetens inom välfärdsteknologi

Yrkeshögskoleutbildning, 100 YH-poäng

En utbildning för dig som arbetar inom vård och omsorg eller stöd och service och som brinner för IT och teknik. Du har grundläggande kunskaper och förståelse inom området. Du vill vara med och implementera välfärdstekniken inom vård och omsorgssektorn. Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper och tekniska färdigheter i välfärdsteknologi. Du utvecklar din förmåga att ge teknikstöd och främja den enskildes möjlighet till oberoende trots funktionsnedsättningar. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i och samverka med tvärprofessionella team inom vård- och omsorgskedjan. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller överföring av kunskap till övrig personal avseende välfärdsteknologi. Du kommer att utveckla din förmåga att handleda den enskilde, närstående och personal i tekniska lösningar. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.

Arbetsmarknad

I framtiden kommer det finnas ett stort behov av undersköterskor och stödassistenter med specialistkompetens inom välfärdsteknologi och välfärdsteknik. Arbetsområdena ligger bland annat inom öppenvård, slutenvård, särskilt boende, hemtjänst, hemvård, förebyggande verksamhet, daglig verksamhet, boendestöd och komhem-team.

Om utbildningen

Adress: Molinsgatan 23, Göteborg

Längd: 40 veckor deltid

Antal platser: 30

Start: Januari 2020

Ansökan:  Ansökan är öppen 1 september-15 oktober. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Ansök

Mer information

Ann-Sofie Liljeäng
Tel: 072-255 87 00
ann-sofie.liljeang@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00