Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Ansökan

Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning.

Särskilda förkunskaper: Godkända betyg från Vård och omsorgsprogrammet, Omvårdnadsprogrammet eller motsvarande utbildning/kunskaper. Godkända betyg i kurserna Svenska (SV1201/SVESVE01) och Engelska (EN1201/ENGENG05) eller Matematik (MA1201/MATMAT01a,b,c) eller motsvarande kunskaper.

1 års relevant styrkt yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska.

Samtliga behöriga kallas till särskilt prov i svenska. Kallelse till test skickas ut en vecka före testet till den mailadress som angivits i ansökan. Det särskilda provet tar ca 3 timmar. Resultatet av testet bifogas i urvalet

Läs mer om behörighet, urval och antagning här.

Urval bland de sökande baseras på betyg, arbetslivserfarenhet samt särskilt prov.

Senast uppdaterad 2017-09-12

Mer information

Barbro Göteson
Tel: 
0728-56 72 87
barbro.goteson@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 40 veckor deltid

Start: Januari 2019

Antal platser: 30

Ansökan: September 2018

Anmälningskod: YHVFT

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.