Ansökan

För att bli antagen till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning.

Mer info om grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet behöver du också ha särskilda förkunskaper:

  • Godkända betyg från Vård och omsorgsprogrammet, Omvårdnadsprogrammet eller motsvarande utbildning/kunskaper.
  • Godkända betyg i kurserna Svenska (SV1201/SVESVE01) och Engelska (EN1201/ENGENG05) eller Matematik (MA1201/MATMAT01a,b,c) eller motsvarande kunskaper.

Yrkeserfarenhet

Du behöver ha ett års yrkeserfarenhet på heltid.

För att kunna klara utbildningsmålen behöver du ha arbetat som färdig utbildad undersköterska eller stödassistent i minst ett år heltid. Yrkeserfarenhet kan vara från sluten- eller öppenvården i kommunala eller privata verksamheter. Det kan vara från sjukhus, äldreboende, hemtjänst, boende med särskilt stöd, daglig verksamhet, boendestöd eller motsvarande.

URVAL

Har vi fler sökande än platser, gör vi ett urval baserat på betyg och arbetslivserfarenhet.

Mer information

Barbro Göteson
Tel: 
0728-56 72 87
barbro.goteson@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 40 veckor deltid

Start: Januari 2020

Antal platser: 30

Ansökan: Vår webbansökan öppnar 1 september 2019.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.