Finansiering

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Mer information

Barbro Göteson
Tel: 
0728-56 72 87
barbro.goteson@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 40 veckor deltid

Start: Januari 2019

Antal platser: 30

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.