Samarbetspartners

Utbildningen genomförs av Yrgo, som är en del av Göteborgs Stad, i samarbete med Tre Stiftelser, stadsdelsförvaltningarna i Göteborgs Stad, Stenungsunds kommun, Varbergs kommun, Härryda kommun, Ericsson och andra intressenter inom området.

Mer information

Ann-Sofie Liljeäng
Tel: 072-255 87 00
ann-sofie.liljeang@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Adress: Molinsgatan 23, Göteborg

Längd: 40 veckor deltid

Antal platser: 30

Start: Januari 2020

Ansökan: Vår webbansökan öppnar 1 september 2019.