Vårdhygien för vård- och omsorgspersonal

12 veckor Deltid Startar september 2020

En kort YH-utbildning på distans för dig som är yrkesverksam och behöver kompetensutveckling inom vårdhygien. Utbildningen är kostnadsfri och du läser den parallellt med ditt arbete.

Vi anordnar utbildningen i samarbete med Campus Roslagen, som erbjuder studieplatser och uppkoppling för dig som vill studera på plats eller i grupp i Norrtälje.

Innehåll

Utbildningens syfte är att utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser inom vårdhygien. Du får fördjupade kunskaper i att

  • identifiera riskfaktorer och smittspridningsvägar för att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner
  • arbeta förebyggande och vårdhygieniskt i patientnära arbete
  • arbeta utifrån lagstiftning, författningar och riktlinjer som reglerar smittskydd och vårdhygien.

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen är flexibel och tillåter dig att styra över din egen tid och lärandeprocess. Undervisningen är webbaserad och stöd tillhandahålls löpande av handledare. Undervisningen består av en mix av föreläsningar, gruppdiskussioner, inlämningsuppgifter och seminarium. Gästföreläsare inom olika områden kommer vara inslag i undervisningen.

Några tillfällen kommer att vara schemalagda syfte att öka kunskapsinlärningen och kunskapsutbytet mellan kursdeltagarna. I övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in och du kan ta del av undervisningen när det fungerar för dig. Detta upplägg underlättar för dig som är yrkesverksam och har oregelbundna arbetsscheman och möjliggör det livslånga lärandet.

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till yrkesaktiva som behöver fördjupa, bredda eller komplettera sina kunskaper inom vårdhygien.

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

Så ansöker du

Du ansöker direkt på webben via vårt ansökningssystem.

Bifoga följande dokument till din ansökan:

  • Kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade
  • Arbetsintyg