Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Kurser

 • Bygg- och anläggningsproduktion 25p
 • Anläggningsteknik 20p
 • Arbetsmiljö och behörighetskurser 15p
 • Betongteknik 10p
 • Byggteknik 20p
 • Entreprenadjuridik 10p
 • Examensarbete 10p
 • Hållbart byggande och miljöteknik vid anläggningsarbeten 10p
 • IT-verktyg 5p
 • Kommunikation 10p
 • Konstruktion 20p
 • Kvalitetssystem med kontrollansvar 10p
 • Ledarskap 10p
 • LIA1 110p
 • LIA2 50p
 • Matematik 10p
 • Modellering 10p
 • Mätteknik 20p
 • Projektekonomi o kalkylering 20p
 • Projektstyrning 10p
 • Ritningsläsning 10p

Senast uppdaterad 2018-03-08

MER INFORMATION

Gunnar Wengström
Tel
: 0722-41 59 17
gunnar.wengstrom@educ.goteborg.se

Erica Steen
Tel: 0704-13 43 26
erica.steen@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 83 veckor heltid

Start: September 2019

Antal platser: 20

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 februari 2019.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHAN

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.