Kurser

  • Lagstiftning, organisation, dokumentation och kvalitetsledning 20p
  • Akutsjukvård, sjukdomslära och omvårdnad 70p
  • Medicinteknik 15p
  • Vårdpedagogik, Handledning, etik, förhållningssätt och kulturmöten 30p
  • LIA 1 8 veckor 40 p
  • Examensarbete

Mer information

Ann-Sofie Liljeäng
Tel: 072-255 87 00
ann-sofie.liljeang@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Adress: Molinsgatan 23, Göteborg

Längd: 72 veckor deltid, inklusive 8 veckor LIA/praktik heltid

Antal platser: 30

Start: September 2019

Nästa start: September 2020

Ansökan: Ansökan för starten 2019 är avslutad. Nästa ansökningsperiod startar 1 februari 2020.