Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Kurser

  • Lagstiftning, organisation, dokumentation och kvalitetsledning 20p
  • Akutsjukvård, sjukdomslära och omvårdnad 70p
  • Medicinteknik 15p
  • Vårdpedagogik, Handledning, etik, förhållningssätt och kulturmöten 30p
  • LIA 1 8 veckor 40 p
  • Examensarbete

Senast uppdaterad 2017-02-09

Mer information

Barbro Göteson
Tel: 0728-56 72 87
barbro.goteson@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 72 veckor deltid. Teoriperioder en dag/vecka. LIA-perioder heltid. Omfattning 8 veckor.

Start: Augusti 2019

Antal platser: 30

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 februari 2019.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHAKUT

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.