Kurser

  • Hygienrutiner, sterilitet samt vårdrelaterade infektioner 10p
  • Sjukdomslära och personcentrerad vård/omvårdnad 50 p
  • Lagstiftning, organisation och dokumentation och kvalitetsledning 20p
  • Medicinteknik 15p
  • Vårdpedagogik, handledning, etik, förhållningssätt och kulturmöten30p
  • LIA 1 8 veckor, 40 p
  • Examensarbete 25p

Mer information

Barbro Göteson
Tel: 0728-56 72 87
barbro.goteson@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Adress: Molinsgatan 23, Göteborg

Längd: 72 veckor deltid, inklusive 8 veckor LIA/praktik heltid.

Antal platser: 30

Start: September 2019 (vecka 36)

Ansökan: Utbildningen har öppet för sen ansökan. Det innebär att vi behandlar din ansökan löpande och i mån av plats.

Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Anmälningskod: YHANOP

Ansök