Kurser

  • Hygienrutiner, sterilitet samt vårdrelaterade infektioner 10p
  • Sjukdomslära och personcentrerad vård/omvårdnad 50 p
  • Lagstiftning, organisation och dokumentation och kvalitetsledning 20p
  • Medicinteknik 15p
  • Vårdpedagogik, handledning, etik, förhållningssätt och kulturmöten30p
  • LIA 1 8 veckor, 40 p
  • Examensarbete 25p

Mer information

Ann-Sofie Liljeäng
Tel: 072-255 87 00
ann-sofie.liljeang@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Adress: Utbildningen går på distans med fyra-fem obligatoriska platsträffar på Molinsgatan 23, Göteborg

Längd: 72 veckor deltid, inklusive 8 veckor LIA/praktik heltid.

Antal platser: 30

Start: Vecka 3, januari 2020

Ansökan: Öppen för sen ansökan. Förbered genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Anmälningskod: YHANOP

Ansök